مصاحبه اختصاصی روزنامه صفیر کرمان با مداح اهل البیت هادی گلستانی