مراسم هفتگی 1393/6/18 هیئت لواءالزینب(س) شهرستان زرند